Jakten på tyngdlösheten och upptäckten av: Skapelsens nakna by Rolf Sjöström

By Rolf Sjöström

För första gången förklaras vad som ligger bakom och "driver" alla de fyra naturkrafterna; gravitationen, magnetismen och de televisionå typerna av kärnkrafter i en atomkärna. Den enhetliga och sammanhållande teorin, eftersökt av forskare på området, banar också vägen until eventually en logisk förklaring på de krafter som motive force elektriciteten, samt de krafter vi kallar kemiska bindningar. I det senare fallet ges det en förklaring på varför atomer försöker få tillgång until eight elektroner i sitt yttersta skal, vilket styr utformandet av alla molekyler.

Eftersom allt "hänger" ihop, får vi samtidigt också en förklaring until fenomen som bl.a. tunneleffekten, Cooper-par, supraledare och supravätska. I tillägg visar boken att fotonen inte finns, och att den ej heller behöver finnas för att förklara förändringar i atomers vikt vid fusioner/fissioner.

Och den kosmiska bakgrundsstrålningen är, trots alla fina detaljer från forskning, inget annat än vågor och brus från strängarnas hav. Det är detta hav, tillsammans med öar i shape av stjärnor och planeter, som utgör vårt universum.

Se och förstå verklighetens hela bild. Boken presenterar den klart och tydligt, en bild där alla pusselbitar passar, en bild som tidigare bara har visat delar av sin utsida, tolkad av matematiska formler, figurer och diagram, baserade på bl.a. Lorentz' faktor. En faktor, som enligt boken, aldrig borde ha formulerats.

Fotonen finns inte,
Big Bang hände aldrig
och kejsaren har heller inga kläder.

Show description

Read or Download Jakten på tyngdlösheten och upptäckten av: Skapelsens nakna scen (Swedish Edition) PDF

Similar nuclear physics books

Pixel Detectors: From Fundamentals to Applications (Particle Acceleration and Detection)

Pixel detectors are a very vital type of particle and radiation detection units. they've got a really large spectrum of functions, starting from high-energy physics to the photograph cameras of way of life. This ebook is a normal objective creation into the elemental ideas of pixel detector know-how and semiconductor-based hybrid pixel units.

Imaging gaseous detectors and their applications

Describing complex detectors and their visualization and research ideas, this booklet offers the most important functions in nuclear and high-energy physics, astrophysics, medication and radiation measurements.

Electroweak Interactions

Get First-Hand perception from a Contributor to the traditional version of Particle PhysicsWritten through an award-winning former director-general of CERN and one of many world’s prime specialists on particle physics, Electroweak Interactions explores the strategies that resulted in unification of the vulnerable and electromagnetic interactions.

Quirky Quarks: A Cartoon Guide to the Fascinating Realm of Physics

Do you're keen on quantum physics, cosmology, and the humor at the back of the preferred tv express the large Bang concept? have you ever been in search of a enjoyable, non-technical clarification of the technology in the back of such things as time go back and forth, wormholes, antimatter, and darkish power? You’ll locate all of that, and extra, within this fact-filled, cartoon-packed booklet.

Additional resources for Jakten på tyngdlösheten och upptäckten av: Skapelsens nakna scen (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.58 of 5 – based on 40 votes